Skladový priestor č. 15

rozloha:                                                                                   18,19 m2

Nájom:                                                                                     53,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                    8,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                      93,22 € bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby


Prístrešok č. 1A

rozloha:                                                                                    24 m2

Nájom:                                                                                     20,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                     4,25 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                      48,50 € bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby


Skladový priestor č. 18                                                         (voľný od 01.07.2022)

rozloha:                                                                                   306 m2

Nájom:                                                                                     53,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                    8,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                      1 568,25 € bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby


Skladový priestor č. 1                                                        (voľný od 01.09.2022)

rozloha:                                                                                   570 m2

Nájom:                                                                                     53,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                    8,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                     2 921,25€ bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby