Prístrešok č. 1A

rozloha:                                                                                    24 m2

Nájom:                                                                                     20,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                     10,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                      61,00 € bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby


Skladový priestor č. 2                                                 

rozloha:                                                                                   347,90 m2

Nájom:                                                                                     53,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                    10,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                     1 840,97€ bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby