Prístrešok č. 1A

rozloha:                                                                                    24 m2

Nájom:                                                                                     20,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                     10,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                      61,00 € bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby

 


Skladový priestor č. 1                                                        (voľný od 01.09.2022)

rozloha:                                                                                   570 m2

Nájom:                                                                                     53,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                    10,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                     3 016,25€ bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby