Prístrešok č. 1A

rozloha:                                                                                    24 m2

Nájom:                                                                                     20,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                     10,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                      61,00 € bez dph


Skladový priestor č. 9a                                                 (voľný od 01.11.2023)

rozloha:                                                                                   161,00 m2

Nájom:                                                                                     20,00 €/m2/rok/bez dph
Služby:                                                                                    10,50 €/m2/rok/bez dph

Spolu mesačne:                                                                    878,79€ bez dph

+ elektrická energia podľa skutočnej spotreby